Denný harmonogram

Demo
 

DENNÝ HARMONOGRAM MATERSKEJ ŠKOLY ESPANIA

Rodičia v MŠ Espania dostávajú od lektorov denný report v ktorom je uvedený presný rozpis činností z daného dňa. Rodičia tak môžu jednoducho nadviazať na preberané témy aj v domácom prostredí. Okrem denného reportu dostávajú rodičia týždenné správy, ktoré monitorujú celkový prehľad minulého a nasledovného týždňa, čo zažili, čo ich čaká, aké eventy sa plánujú a osnovy jednotlivých predmetov.

Demo
 
 1. Denný harmonogram, informujúci o programe každého dňa v týždni a hraciu triedu je umiestnený vo vstupnej časti materskej školy Espania, a je aktualizovaný podľa zmien zvyčajne však 1 x ročne.
 2. Športový program – informujúci o rozpise športových aktivít je umiestnený vedľa denného harmonogramu a je aktualizovaný každý pol rok.
 3. Týždenný plán – informujúci o špeciálnych aktivitách, záujmových činnostiach, eventoch, exkurziách, je umiestnený na ceremony tabuli a tiež v týždenných reportoch pre rodičov. Z bezpečnostných dôvodov nie je umiestňovaný na facebookovú stránku škôlky.
 4. Informácie o denných aktivitách detí sú poskytované formou denných reportov pre každé dieťa individuálne.
 5. Mená lektorov, športových učiteľov, učiteľov hudby pre danú triedu a ich vzdelanie a špecializácia je umiestnená na kartičkách vo vstupnej časti materskej školy Espania.
 6. Dôležité správy, oznamy, dotazníky alebo zmeny ohľadom harmonogramu detí sú zasielané na e-mailovú adresu rodiča alebo odovzdávané v písomnej forme osobne pri prevzatí dieťaťa.
 7. Na recepcii materskej školy rodičia získajú informácie a oznamy:
  • školských akciách, atrakciách a zmenách
  • fungovaní počas štátnych sviatkov,
  • zastupovaní lektora (v čase jeho dovolenky)
  • zmenách v harmonograme
  • termínoch rodičovských stretnutí s riaditeľkou školy
 8. Jedálny lístok, fotografie detí, videá a rôzne novinky z materskej školy si rodičia nájdu na facebookovej stránke Espania. ( LINK )

SKUPINY B Harmonogram deti 4.5 - 7 rokov
7:30 to 8:15 Raňajky
8:15 to 8:30 Ranná rozcvička
8:30 to 9:15 Prvá vyučovacia hodina v tematickej učebni
9:15 to 10:00 Druhá vyučovacia hodina v tematickej učebni
10:00 to 10:15 Desiata a nápoje
10:15 to 11.00 Tretia vyučovacia hodina v tematickej učebni / exteriéri
11:00 - 11:45 Hry vonku/tematická hodina v prípade zlého počasia
11:45 to 12:15 Obed
12:15 to 12:30 Hygiena
12:30 - 13:00 Rozprávka v cudzom jazyku
13:00 to 13:15 Diskusia
13:15 to 14:00 Športová hodina s lektorom
14:00 to 14:45 Štvrtá vyučovacia hodina v tematickej miestnosti (Predškolská príprava)
14:45 to 15:00 Olovrant
15:00 to 16:00 Piata vyučovacia hodina v tematickej miestnosti (Predškolská príprava)
16:00 to 17:00 Hry v exteriéry alebo interiéry
17:00 to 18:00 Vyzdvihovanie detí
SKUPINY S Harmonogram deti 3 - 4.5 rokov
7:30 to 8:15 Raňajky
8:15 to 8:30 Ranná rozcvička
8:30 to 9:10 Prvá vyučovacia hodina v tematickej učebni
9:10 to 9:15 Hygiena
9:15 to 09:45 Druhá vyučovacia hodina v tematickej učebni
09:45 to 10:00 Desiata a nápoje
10:00 to 11:00 Hry vonku/tematická hodina v prípade zlého počasia
11:00 to 11:15 Hygiena
11:15 to 11:45 Obed
11.45 to 12:15 Hygiena a príprava na spánok
12:15 to 14:00 Spánok
14:00 to 14.15 Hygiena

14:15 to 14:45

Tretia vyučovacia hodina v tematickej miestnosti
14:45 to 15:00 Olovrant
15:00 to 16:00 Štvrtá vyučovacia hodina v tematickej miestnosti
16:00 to 17:00 Hry v exteriéry alebo interiéry
17:00 to 18:00 Vyzdvihovanie detí
SKUPINY M
Harmonogram deti do 1.5 až 3 rokov
7:30 to 8:15 Raňajky
8:15 to 8:30 Ranná rozcvička
8:30 to 9:10 Prvá vyučovacia hodina v tematickej učebni
9:10 to 9:15 Hygiena
9:15 to 09:45 Druhá vyučovacia hodina v tematickej učebni
09:45 to 10:00 Desiata a nápoje
10:00 to 11:00 Hry vonku/tematická hodina v prípade zlého počasia
11:00 to 11:15 Hygiena
11:15 to 11:45 Obed
11:45 to 12:15 Hygiena a príprava na spánok
12:15 to 14.00 Spánok
14:00 to 14:15 Hygiena
14:15 to 14:45 Tretia vyučovacia hodina v tematickej miestnosti
14:45 to 15:00 Olovrant
15:00 to 16:00 Štvrtá vyučovacia hodina v tematickej miestnosti
16:00 to 17:00 Hry v exteriéry alebo interiéry
17:00 to 18:00 Vyzdvihovanie detí
espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

 • +421 917 025 025 - recepcia
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás