Metodika

Deti milujú hru a prostredníctvom hry sa stávajú inteligentnejšími, silnejšími, šťastnejšími. Každá nová hra, prekážka, hádanka, situácia alebo matematický problém znamená pre dieťa šancu na prekonanie samých seba. Espania je tu pre to aby dieťa stimulovala v hrách, ktoré podporujú jeho samostatné myslenie.
Je obrovské množstvo tém, ktoré môžeme vyučovať, ale iba málo učiteľov vie ako témy vyučovať prostredníctvom hry. Naša škola vznikla preto, aby sme zamestnávali myseľ dieťaťa spôsobom, ktorý dieťa nadchne a urobí ho sebavedomejším. Popísať našu metodiku je ako popísať tisíc hier.


Metódy, ktoré pri hrách najčastejšie využívame sú:

starostlivosť o deti v Materskej škole Espania
 

Logické hry :

Hry zamerané na rozvoj logickej inteligencie dieťaťa používame v matematických oblastiach už vo veľmi skorom veku. Práve pre tieto deti je však matematika veľmi jednoduchá a ľahko uchopiteľná. Každá hra, ktorú učiteľ na hodine matematiky využíva si vyžaduje vyriešenie matematického problému bez toho, aby si to dieťa uvedomovalo. Deti môžu hrať hry individuálne alebo v skupinách, čím je daná možnosť každému dieťaťu vyriešiť matematický problém vlastným tempom. Deti si samy zvolia úroveň, na ktorej v daný deň začnú pracovať a samy ukončia hru, ak cítia, že dosiahli svoj úspech. Vo vyšších úrovniach alebo pri náročnejších hrách, či príkladoch sa učiteľ venuje dvom skupinkám detí po troch, alebo trom skupinkách po dvoch deťoch. Hračky, ktoré využívame sú zamerané na podporu vizuálnej predstavivosti, jednoduchosť hry, logiku, geometriu, statiku, spočítavanie, odpočítavanie, delenie, násobenie, konštrukčné schopnosti, 2D a 3D vizualizáciu a ich autorom je japonská vzdelávacia inštitúcia, ktorá je zameraná na tvorbu inteligentných hračiek pre materské a základné školy.

Hostia :

starostlivosť o deti v Materskej škole Espania
 

Deti sú prirodzene hanblivé a preto majú problém nadviazať kontakt s dospelými, ktorí sú pre nich hlavným zdrojom informácií. Deti sú v domácom prostredí obmedzené iba na informácie, ktoré sa týkajú výhradne rodiny a nevedia si predstaviť životy iných ľudí. Hostia sú pre deti v škôlke veľmi dôležité a podnecujúce osoby. Sú to ľudia, ktorí vedia spojiť deti s okolitým svetom. Deti sa naučia komunikovať s cudzou osobou, pýtať sa otázky na svojej úrovni spolu s ostatnými deťmi v ich komfortnej zóne. Espania pozýva hostí z rôznych oblastí, či už umelcov, cestovateľov, záchranárov, hudobníkov alebo remeselníkov, aby deťom porozprávali o svojom živote, a ohromili deti svojimi zážitkami prerozprávanými do detskej reči. Projekty: Deti od 5 rokov pracujú na projektoch, ktoré im pomáhajú spoznať fungovanie denného života simuláciou pracovného života, sociálnych vzťahov, rodinných vzťahov, kultúrnych sviatkov alebo etických záležitostí. Projekty pomáhajú dieťaťu vložiť sa do hry tak, aby pochopilo, ako sa zachovať v situáciách, akú má kto úlohu, aké zodpovednosti z nej vyplývajú, ako spoznať svoje silné stránky a s láskou pomáhať slabším. Deti začínajú tvorbou projektu od samotného nápadu až po reálny program. Deti pracujú na projekte, ktorý môže trvať jeden alebo dva mesiace a dieťa využíva svoje schopnosti v jednotlivých hracích miestnostiach. Pre projekt napríklad „Obchod so zákuskami“ si deti v každej triede nájdu niečo čím projekt obohatia. V triede „Umenie“ deti vytvárajú plagát pre zákusky, v triede „Varenia“ si pripravia suroviny, v triede „Matematiky“ si suroviny odvážia a vypočítajú cenu, v triede „Sociálnych vied“ si vytvoria svoje profesie v obchode, na architektúre si vytvoria design obchodu a podobne. V každej vzdelávacej a hracej miestnosti deti premýšľajú inak a zároveň spájajú svoje myšlienky do jedného projektu, ktorý im otvára cestu za reálnym poznaním a organizačnými schopnosťami.

Jazykové triedy :

starostlivosť o deti v Materskej škole Espania
 

Metodika pri jazykových triedach je veľmi jednoduchá a veľmi zásadová zároveň. Každá osoba v materskej škole hovorí s deťmi iba jedným cudzím jazykom a dieťa si tento jazyk prirodzene osvojí. Dieťa žije život v multilingválnom prostredí, ktoré sa stáva pre dieťa vyslovene prirodzené a domácke. Niektorý rodičia sa obávajú viacjazyčného vzdelávania aby svojim deťom „neublížili“. Ak si uvedomíme, že polovička sveta je bilingválna pochopíme, že ako monolingválna krajina nemáme veľa príležitostí naučiť dieťa jazyk prirodzene, tak prirodzene a jednoducho ako v materskej škole. Rodičia by sa nemali dať oklamať vekom dieťaťa. Čím menšie dieťa je, tým rýchlejšie sa rozvíja jeho mozog, inteligencia, dar reči, schopnosti a bilingválnosť. Staré zaužívané heslo: „najskôr naučme dieťa jeden jazyk a potom ho naučíme druhý“ je výsmechom z pohľadu svetového vzdelávania. Vo viacjazyčných krajinách deti od útleho veku hovoria viacerými jazykmi, ktoré používajú podľa toho s kým komunikujú.

Najznámejšie bilingválne krajiny:

 • Kanada – Francúzsky, Anglicky
 • Fínsko – Fínsky, Švédsky
 • Čína – Mandarin a Cantonese


Multilingválne krajiny :

 • Singapur - Anglický, Čínsky jazyk, Malay a Tamil. Okrem toho študujú cudzie jazyky, medzi ktorými sú najpopulárnejšie Japonský alebo Nemecký jazyk.
 • India - Anglicky, Hindi a Dravidian.
 • Macau - Čínsky, Portugalský a Anglický.
starostlivosť o deti v Materskej škole Espania
 

Výlety :

Každé dieťa, staršie ako 4 roky, navštevuje 2 až 4 výlety mesačne. Výlety sú organizované Ceremony Directorom, ktorý pracuje s každou skupinou detí a učiteľov a pripravuje pre nich zaujímavé akcie, výlety, výstavy, profesné dni, návštevy galérií, návštevy múzeí alebo narodeninové oslavy s atrakciami. Ceremony Director je osoba, ktorá sa plnohodnotne venuje deťom na poli reálneho poznania, zážitkového poznania ako aj vzdelávaniu prostredníctvom hostí, ktorí navštevujú škôlku za účelom predstavenia svojho umenie alebo profesie.

starostlivosť o deti v Materskej škole Espania
 

Kancelária pre metodiku

Autori metodiky pre materské školy Espania

Mba. Miriam Itahashi
 • Trilingválne vzdelávanie
 • Quadrolingválne vzdelávanie
 • Matematika I, Matematika II
 • Aplikovaná matematika a geometria
 • Zemepis II
PhDr. Gloria Martilanno
 • Dejiny Číny pre predškolský vek
 • Zemepis I,
 • Anglický jazyk - čítanie

Contributors

Mgr. Maria Celeste Mandril
 • Veda I
Bc. Tania Manzo Ruiz
 • Sociálne vedy
Ba. Huang Rong
 • Čínsky jazyk – čítanie
BED. Pamela Cervantes Carrillo
 • Umenie
Ma. Ewelina Leoniuk
 • Dejiny USA pre deti predškolského veku
espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

 • +421 917 025 025 - recepcia
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás