Akreditácia

Akreditácia Materskej školy

Materská škola je na základe rozhodnutia číslo 2012-451/31142:10-916 zaradená v sieti škôl ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zabezpečuje predškolskú prípravu podľa požiadaviek ministerstva. Špecializácia materskej školy v jej programe je zameraná na matematiku, cudzie jazyky a šport.

Štátny vzdelávací program pre materské školy (ISCED 0)

Program má názov Dieťa a svet a má rámcový charakter. Štruktúra programu je v súlade so školským zákonom. Obsahuje všeobecné ciele výchovy a vzdelávania a načrtáva adekvátny pedagogický prístup k deťom. Vymedzuje profil absolventa materskej školy koncipovaný prostredníctvom siedmich druhov kompetencií. V predprimárnom vzdelávaní ide o dosahovanie základov kompetencií. Z obsahového hľadiska sa člení na štyri integrované tematické okruhy (Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra). Tematické okruhy sa ďalej členia na perceptuálno- motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu vzdelávaciu oblasť rozvoja, ktoré sú rozhodujúce vzhľadom na dosiahnutie školskej spôsobilosti dieťaťa. Organickou súčasťou každej oblasti sú obsahové štandardy a výkonové štandardy formulované prostredníctvom špecifických cieľov zameraných na rozvoj zručností, vedomostí, schopností a postojov, ktoré deti spravidla získavajú pri výstupe z predškolského vzdelávania. Štátny vzdelávací program bol schválený na gramiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.


espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

  • +421 917 025 025 - recepcia
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás