Materská škola Espania sa vo svojom programe zameriava na športové disciplíny, ktoré postupne a s ľahkosťou rozvíjajú psychomotorické schopnosti detí. Espania svojim deťom prináša päťšportových disciplín.

  1. 1 x Tanečná disciplína ( Tanec, Zumba alebo Balet ) 1 až 2 x týždenne. Profesionálni tréneri.
  2. 1 x Bojové umenie ( Aikido, Karate, Sebaobrana alebo Pohybové cvičenia) 1 x týždenne . Profesionálni tréneri.
  3. 1 x Volnočasové disciplíny pre rozvoj sústredenia ( Lukostreľba, Minigolf alebo Joga )1 až 2 x týždenne. Profesionálni tréneri.
  4. Školské a skupinové disciplíny ( Loptové hry, súťaženie, beh ) 1 až 2 x týždenne. Učitelia športu.
  5. Základy telesnej výchovy ( rozcvička, gymnastika,)1 x týždenne Učitelia športu.
Tieto športy sú súčasťou vzdelávacieho programu a preto nie sú spoplatňované ako externé krúžky.
Balet
Balet je jednoznačne najdôležitejšia tanečná disciplína pre správne držanie tela, rovnováhu a flexibilitu. Balet je nezvyčajný v tom, že telu pomáha znižovať riziko zranenia pri iných športoch a zvyšuje obratnosť. U detí sa odporúča od 4 rokov, je základom pre akýkoľvek šport. Pri tomto športe sa neskutočne zvyšuje hladina štastia a deti odchádzajú z hodín baletu vysmiate a sebavedomé.
Ľukostreľba
Ľukostreľba je celoživotný šport nezávislý od veku a nesmierne vhodný pre maličké deti už od 3 rokov. Pre deti je ľukostreľba rozrávkový šport, ktorý deťom prináša pocit, že sa ocitajú tvárou tvár drakovi, ktorého musia zamerať , neodvrátiť svoju pozornosť od cieľa a nevystreliť pokiaľ si nie sú istí sami sebou. Príprava trvá iba pár minút, streľba iba pár sekúnd a výsledok je vidieť okamžite. Rozdielom medzi úspechom a sklamaním sú práve sekundy sústredenia sa, sila napätého luku, a správne držanie tela. Ľukostreľba posilňuje chrbtové svaly, ramená paže a brušné svaly prirodzeným spôsobom.
Gymnastika
Pri Gymnastike dieťa rozvíja svoju koncentráciu a sústredenie sa oveľa viac ako pri iných športoch, čo je pre deti veľmi prínosné pre rozvoj ich vestibulárneho systému a priestorovej orientácie. Gymnastika je celkovo šport, ktorý nádherne stimuluje mozog dieťaťa a vylepšue jeho hrubú a jemú motoriku (napr. beh, lezenie, skákanie, manipulácia s hula hoopom) a zručnosti základov gymnastiky, ako sú beh a skákanie, podliezanie, lezenie a stretching.
Joga
Medzi všetkými tými súťažnými športami a množstvom denno-denných podnetov je príjemné nájsť si chvíľku pre seba, svoje uvoľnenie, relaxáciu, vnútorný hlas. Aby sme pomohli deťom relaxovať a upokojiť ich myseľ začneme podobne ako yogíni pred tisíc rokmi napodobňovať prírodu, rastriny a zvieratká. Zrazu počujeme svoj dych a počítame 1, 2, 3. Spojenie makrokozmu prírody a mikrokozmu vlastného tela deťom pomáha pochopiť, že sme všetci z rovnakého materiálu, ale v iných formách bytia. Dychové cvičenia spomaľujú srdcovú frekvenciu, znižujú stres a pomáhajú zlepšiť trávenie.

Tanec
Tanec spája vizuálny, hudobný a rytmický prejav. Spájanie rytmu a pohybov tela je veľmi dôležité pre mozgovú činnosť a jej rozvoj v maličkom veku. Tanec na hudbu sa odporúča pre deti od narodenia a v škôlke sa do rytmov pohybujú už 2 ročné deti spolu so svojou učiteľkou tanca. Pre deti do 5 tich rokov sa jedná o rytmický pohyb a pre deti nad 5 rokov to môžu byť už aj základy moderného alebo klasického tanca.

Karate
Karate je odlišné od športov Espania v tom, že tento šport je v prvom rade o diciplíne a rešpekte. Dieťa, ktoré sa učí karate, sa ako prvé učí disciplíne voči svojmu inštruktorovi, čo je v dnešnom ponímaní už skôr raritou ako normálom. Deti sú z televízie naučené že násilie , vraždy a akékoľvek prejavy agresie sú normálne a nemajú žiadne následky. Práve pri karate sa naučia, že bojové umenie nieje počítačová hra, kde vždy vyhráme. Pri karate získava dieťa reálne predstavy o športe, rešpektovaní súpera a odhadnutí svojich možností a síl.
Telesná výchova

Rozcvička, Loptové hry, Beh, Lezenie, skákanie, Bedminton, Futbal, Detský voleybal a basketbal je telesná výchova ako ju poznáme a je vhodná pre deti nad 5 rokov. Ak to vonkajší priestor škôlky Espania dovoľuje telesná výchova v exteriéri môže zahrňovať aj bicyklovanie a kolieskové korčule v letných mesiacoch. Medzi výberové aktivity, ktoré sú poskytované na základe žiadosti rodičov môže patriť týždenný lyžiarsky kurz alebo kurz krasokorčuľovania.
Zumba
Zumba je profesionálny kardio tanec pre silné srdiečko detí. Je jedným z mála športov, pri ktorých si deti neuvedomujú fyzickú záťaž a tešia sa z neustáleho návalu energie a hudby. Zumba sa radí medzi fitnes športy a učiteľia sú špeciálne školený v programe Zumbatomic, ktorý je vhodný pre deti od 4 rokov. Zumba je fantastická hlavne v letných mesiacoch kedy sa tancuje v exteriéri škôlky.
Aikido
Aikido je nenásilné a nesúťažné bojové umenie, ktoré je mimoriadne vhodné pre deti vo veku od 5 tich rokov. Aikido vzniklo ako nenásilná forma sebeobrany, ktorá sa zameriava na harmonický pohyb tela a rovnováhu. Deti získavajú skúsenosti ako sa vyhnúť agresorovi, ako ho bez bolesti potlačiť a vybudujú si veľmi dôležité poznanie, že sila nie je v útoku, ale vo využívaní energie útočníka na svoju obranu. Aikido je najčastejšie navštevovaný šport rodičmi, ktorých veľakrát zaujme natoľko, že tento šport začnú sami trénovať.
Minigolf
V škôlkach Espania, kde sa nachádza Minigolf ihrisko môžu deti v letných mesiacoch vystriedať ľukostreľbu dalším športom, u ktorého si môžu overiť svoje zlepšenie každým úderom a pri každom tréningu. Minigolf môže začať iba ako zábava, pri ktorej bude hrať úlohu štasti,e ale postupne sa stáva hrou, pri ktorej deti pochopia, že pri dobrej koncentrácií vedia dosiahnuť oveľa lepší výsledok. Správny postoj učia deti profesionálni tréneri už od 5 tich rokov avšak voľné hry na tomto ihrisku môžu na minigolfe hrať deti už od 3 rokov.
Plávanie
Každé dieťa sa občas ocitá v blízkosti vody, bazénu, rieky a preto je životne dôležité, aby v krízovej situácií bolo schopné doplávať k brehu. Plávanie je súčasťou každého leta, dovolenky a vodných hier a preto sa deti dokážu naučiť plávať už v skorom veku. Najslávnejšia slovenská plavkyňa Martina Moravcová však odporúča profesionálne hodiny plávania až od 5tich rokov a nácvik techniky od 7 rokov. Táto aktivita je výberovou aktivitou nakoľko plávanie v bazénoch môže u častejšie chorých detí vyvolať zhoršenie zdravotného stavu, ochorenia imunitného systému, infekcie a to aj po návšteve špecializovaných bazénov pre deti. Espania má pre rodičov pripravený pät mesačný program pre deti nad 5 rokov počas ktorého deti 1 x týždenne navštevujú hodiny plávania ako výberovú aktivitu. Plávanie podporuje metabolizmus, kardiovaskulárny systém, zdravé plúca a zdravú telesnú váhu.

Materská škola má 4 športové úrovne rozdelené podľa veku detí :

Úroveň 1 – Trieda športových fanúšikov (myslíme na šport – od 1,5 roka)

Získanie istoty pri: chodení, behaní, podliezaní, preliezaní, pohybe rúk a nôh. Experimentovanie: napodobňovanie zvieratiek, strojov, objektov v prírode, zmena pohybov, kontrolovanie svojej rýchlosti.

Úroveň 2 – Trieda športových komentátorov (ešte stále viac kričíme ako športujeme - od 2 rokov)

Nové pohybové zručnosti v exteriéri: hádzanie loptou, šmýkanie, skákanie, ohyb, otočenie, tlačenie, ťahanie, kopanie, chytanie, preskakovanie, hojdanie, kráčanie po čiare. Experimentovanie: udržanie váhy tela na jednej nohe, balansovanie. Orientácia v pohybe: získanie vlastného priestoru pri cvičení, drep, pohyb, ktorý nasleduje inštruktora, zapamätanie si a opakovanie jedného úkonu.

Úroveň 3 – Trieda Lesných víl a Robina Hooda (začne sa Lukostreľba a Tanec) – od 3 rokov

Deti začínajú navštevovať hodiny Lukostreľby a Tanca. Na hodine telesnej výchovy deti získavajú nové pohybové zručnosti: udržanie rovnováhy na bicykli ( s kolieskami ), lezenie na lezeckej stene, driblovanie, pohyby na lavičke, kotrmelec, koleso, švihadlo. Získavame informácie: aké druhy športu poznáme, aké druhy nepoznáme, čo je v športe „fair play“ a ako pri športe neklamať.

Úroveň 4 – Trieda Jogínov a prvých cvičiek (začína sa Balet a Gymnastika / Joga) od 4 rokov

Deti si k športovým disciplínam pridávajú balet a gymnastiku. Na hodinách telesnej výchovy sa pridávaimprovizácia v tanci a pohybe. Spoznávame druhy tanca, rozlišujeme balet od disko, ľudovky a moderný tanec.

Úroveň 5 – TriedaNinjov (Začína sa Aikido, Karate / Plávanie)

Pridáva sa posledná úroveň, ktorá prináša bojové a obranné športy. Na hodinách telesnej výchovy trénujeme Futbal, volejbal. Nové pohybové zručnosti: pohyb s loptou a športovým partnerom, pred ktorým neutekáme, správne odrážanie lopty, nasmerovanie lopty tam, kde chceme, koordinácia rúk a nôh naraz. Chápeme princíp hry, používame jednu spoločnú vec pri cvičení, ktorú si meníme, pohybujeme sa v určitom rytme alebo systéme, získavame schopnosť posúdiť komu čo ide lepšie, vymieňame sa pri hrách, nehádame sa pri hrách a pri cvičení, keď sa hádame, tak ale neplačeme, ak náhodou plačeme, tak nekopeme, ak niekto pri hádke kope, musí odísť z ihriska, aby pochopil, že toto nie je športové správanie.

Externé výberové športové aktivity

Lyžiarsky krúžok, Krúžok krasokorčuľovania a Letný kurz plávania sú poskytované na základe požiadaviek a súhlasov rodičov. Tieto krúžky patria pod sezónne aktivity a nie sú prevádzané v areáli materskej školy. Počet hodín alebo dní strávených mimo škôlky sa dohoduje jednotlivo a preto nie sú zahrnuté v cene školného. Kurz plávania sa odporúča 1 x týždenne, každý týždeň v období od Mája do Septembra. Lyžiarsky krúžok sa odporúča v maximálnom trvaní 7 až 10 dní. Na základe odporúčania profesionálnych trénerov sú tieto externé výberové aktivity poskytované iba pre deti nad 5 rokov.
espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

  • +421 917 025 025 - recepcia
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás