Matematika

Matematika v materskej škole Espania
( 15 min )

Matematika v materskej škole Espania
Jazykové mutácie . ,
(obsahuje aj čínsky jazyk )

Demo
 

Materská škola Espania je prvou školou na Slovensku so špecializáciou na matematickú inteligenciu detí. Espania používa Japonský systém pre výučbu matematiky a rozvoja inteligencie dieťaťa už od útleho veku. Rozvoj logiky a predstavivosti si u detí vo veku od 2 do 7 rokov vyžaduje diametrálne odlišný prístup ako v základných školách a možno práve preto je matematika v Espania pre deti fascinujúci predmet plný atraktívnych, inteligentných, spoločenských alebo individuálnych hier, geometrických hier, konštrukčných hier, trojdimenzionálnych štruktúr, úrovní a levelov, ktoré deti zvládajú postupne podľa ich vlastných schopností. Zvládnutie každej ďalšej úrovne znamená zvládnutie nového matematického problému. Deti od 3 rokov dokážu pracovať s číslami a do 6 rokov sa ich matematická úroveň nachádza na úrovni druhého až tretieho ročníka základnej školy.

Najdôležitejšou hodnotou pre nás je však to, že deti považujú matematiku za jednoduchú.

Rozpis matematických tried uvedený nižšie je pripravený podľa veku a úrovne a má informatívny charakter. Kompletný rozpis matematických úrovní a odporúčaných hier je samostatný 200 stranový dokument ktorý je prispôsobovaný danej vekovej kategórií. V prípade, ak dieťa nastupuje do jasieľ Espania ako 1,5 ročné nastupuje do nultej matematickej úrovne. V prípade, ak dieťa nastupuje do našej škôlky staršie, overí sa jeho matematická inteligencia a na základe schopností sa určí jeho matematická úroveň. Každé dieťa dostáva individuálny prístup zahraničného lektora, ktorý pozná jeho matematické schopnosti a čas ktorý dieťa potrebuje na danú hru. Hry, ktoré Espania používa pre deti do 3 rokov sú niekedy porovnávané s technikami vzdelávania Montesorri (1907) alebo Waldrof (1919). Avšak hry a aktivity pre deti nad 3 roky sú vzhľadom na potreby našich detí unikátnym vzdelávacím prvkom.


 

Úroveň 0 - od 1,5 roka Hry pred tým ako začneme počítať
Geometrické hry
 • Poukladanie hračiek podľa rovnakých symbolov (podľa farby, tvaru, použitia)
 • Roztriedenie látok na rovnaké kôpky
 • Rozpoznanie tvarov / trojuholník, kruh, obdĺžnik, štvorec)
 • Skladanie domčeka z tvarov. Aký tvar má dom, aký strecha, aký slnko ?
 • Ktoré veci sú v miestnosti okrúhle? Ktoré trojuholníkové?
Rozpoznanie spoločného znaku
 • Samostatné vymenovanie – Čo pláva ? Čo lieta ? Čo chodí ?
Číslice
 • Rozpoznať intuitívne bez počítania množstvá na dvoch kôpkach – čoho je viac ?
 • Rozpoznanie čísiel od 0 do 10
Puzzle
 • Puzzle od 2 do 6 častí

 

Úroveň 1 - od 2 rokov Hry pre spoznanie významu čísiel
Geometrické hry
 • Čo je pred nami čo je za nami ? Čo je pod nami, čo je nad nami ?
Rozpoznanie spoločného znaku
 • Rozpoznanie čo nepatrí do skupiny – jedno červené autíčko medzi piatimi žltými autíčkami
 • Rozpoznanie nasledujúceho tvaru – dva po sebe nasledujúce (kruh, trojuholník, kruh, trojuholník, kruh ... čo nasleduje potom ?)
Rozpoznanie nových veličín
 • Čas a rýchlosť - Kto je rýchlejší ? Kto je pomalší ?
Číslice
 • Samostatné zoradenie porozhadzovaných čísiel od 0 do 10
 • Spočítať veci na dvoch kôpkach. Na ktorej kôpke je viac vecí ?
 • Spočítať množstvo na kôpke.
Puzzle
 • Od 10 do 25 častí

 

Úroveň 2 - od 2,5 rokov Hry pre pohodlnú orientáciu v číslach
Geometrické hry
 • Nakreslíme alebo zostavíme tvary: trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik.
 • Nakreslíme alebo zostavíme tvary: trojuholník, štvorec , kruh, obdĺžnik
 • Čo je to jedna polovica ?
Rozpoznanie spoločného znaku
 • Rozpoznanie nasledujúceho tvaru tri po sebe nasledujúce (kruh, trojuholník, kocka, kruh, trojuholník, .... ?)
 • Identifikácia aktivít dňa: čo sa robí ráno, čo na obed , poobede a večer
Rozpoznanie nových veličín
 • Čo sú to peniaze ? Koľko mám peňazí ?
 • Ktorá vec je ťažká a ktorá je ľahká? Ktorá vec je hrboľatá a ktorá je hladká? Kto je vyšší a kto nižší?
 • Rozpoznanie teploty – studené, horúce
Číslice
 • Poznanie čísiel od 0 do 30
 • Spočítavanie so znakom plus do 10
 • Ako sa počíta od 0 do 10 a ako od 10 do 0
Puzzle
 • od 25 častí - kto je rýchlejší ?

 

Úroveň 3 - od 3 rokov Začiatok inteligencie v matematike
Geometrické hry
 • Kameň-Papier-Nožničky
 • Piškvorky
 • 2 dimenzie a 3 dimenzie
Rozpoznanie nových veličín
 • Dni v týždni
 • Používanie teplomeru
 • Používanie hodiniek
 • Ročné obdobia
Rozpoznanie spoločného iného alebo nasledujúceho znaku
 • Rozpoznanie nasledujúceho tvaru v iných formách (AA, BB, CC, AA, ......, CC,)
Puzzle
 • Kumon, Domino, Konštrukcie, Tangram
Číslice
 • Rozoznávame číslice <> =
 • Počítame desiatkami do sto
 • Hry s číslami: Je rovnaké 5+7 a 7+5?
 • Spočítať množstvo na kôpke. Čo sa stane, ak odoberieme jeden kus? Ak pridáme jeden kus?

 

Úroveň 4 - od 4 rokov Počítame
Číslice
 • Píšeme číslice
 • Spočítavame do 10 automaticky a do 20 s pomocou rúk
 • Priradíme množstvo k danej hodnote
 • Dopĺňame vynechané čísla do 20
 • Používame dvojciferné čísla
 • Spoznávame kalkulačku s dvojcifernými číslami
 • Spoznávame znak mínus a jeho význam
Geometrické hry
 • Rozdeľujeme na polovicu alebo na štvrtinu
 • Spočítavame počet strán trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kruhu
 • Spájame obrázky vybodkované s číslicami v poradí
 • Spájame grafy s číslicami a počtom obrázkov
Samostatné porovnanie
 • Rozpoznáme čo je ťažšie a ľahšie, plnšie a prázdnejšie, vyššie a nižšie, svetlejšie a tmavšie, kto je starší a kto mladší
 • Spájame k sebe patriace predmety (zubná pasta + zubná kefka, topánky + ponožky, vidlička + nôž atď.)
Rozpoznanie nových veličín
 • Kilogramy
 • Centimetre
 • Hodiny a minúty
 • Eur, Dolár, Yen
Matematické hry
 • Inteligentné hry na počítači
Architektúra
 • Logické vedomosti a schopnosť odhadnúť nosnosť (základy statiky)

 

Úroveň 5– od 5 rokov Máme matematické uvedomenie
Číslice
 • Utužovanie vedomostí s číslicami – spočítavanie, odpočítavanie. Rýchlosť a radosť z počítania.
 • Základy logického násobenia a delenia
 • Spočítavanie trojciferných čísiel
 • Spočítavame s desatinnou čiarkou
Spoznávanie nových veličín
 • Mínusové čísla
 • Grafy
 • Rovnica o jednej neznámej
Geometrické hry
 • Používame pravítko
 • Kreslíme tvary s presne zadanými rozmermi
 • Tangramy
 • Logixgames
 • Rozdeľujeme na polovicu, na tretinu a na štvrtinu
Aplikovaná matematika
 • Kuchár predáva palacinky. Jedna palacinka stojí 2 Eurá. Koľko stoja 2 palacinky ?
 • Máme 10 eur, v obchode sú 3 hračky, každá stojí 5 eur – Koľko hračiek si môžeme kúpiť ?
 • Máme 10 Eur, náš nákup stojí 13 eur- Koľko eur nám chýba ?
 • Rozhľad v matematickom svete
 • Zápis slovného zadania do rovnice
Číslice
 • Utužovanie vedomostí s číslicami – spočítavanie, odpočítavanie. Rýchlosť a radosť z počítania.
 • Základy logického násobenia a delenia
 • Spočítavanie trojciferných čísiel
 • Spočítavame s desatinnou čiarkou
espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

 • +421 917 025 025 - recepcia
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás