Jazykové triedy

Súkromná materská škola ESPANIA je jediná materská škola schválená Ministerstvom Školstva Slovenskej republiky vyučujúca dva cudzie jazyky súčasne a matematiku pre nadané deti už od 2 rokov. Sme členom organizácií reprezentujúcich Čínsku, Americkú a Španielsku kultúru.

Jazykové triedy

Keď vstúpite do našej škôlky, vstupujete na územie cudzej krajiny, kde dieťa prirodzene prijíma cudzí jazyk ako jediný komunikačný prostriedok so zahraničnými lektormi. Celodenný program, vzdelávanie, ako aj komunikácia medzi deťmi prebieha iba v cudzom jazyku. Program materskej školy garantuje, že deti budú do 24 mesiacov od nástupu do škôlky plynule komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. Maximálny počet detí v triede je 7.


Trilingválne triedy :
Demo
 
Čínsko - Anglická trieda *
Španielsko – Anglická trieda *
Rusko - Anglická trieda *

*Do trilingválnej triedy môžu nastúpiť iba deti mladšie ako 4 roky. Deti staršie ako 4 roky nemôžu byť prijaté do materskej školy Espania nakoľko by znalosť cudzích jazykov nebola v takej kvalite, aby dieťa mohlo v krátkej dobe nasledovať kompletný vzdelávací program materskej školy Espania (Zemepis, Dejiny, Aplikovaná matematika, Prírodné vedy atď.). Výučba v slovenskom jazyku prebieha 30 minút denne počas hodiny komunikácie pre triedy s vekovým priemerom 4 roky, a 45 minút denne pre deti s vekovým priemerom 5 rokov ako súčasť predškolskej prípravy.


Quadrilingválne triedy :
Jazykové triedy v Materskej škole ESPANIA
 
Čínsko - Anglicko – Španielská trieda **
Čínsko - Anglicko – Ruská trieda **

**Do quadrilingválnej triedy je možné prijať iba deti, ktoré nastupujú do materskej školy vo veku od 18 až 30 mesiacov. Staršie deti môžu nastúpiť iba do tri lingválnych tried. Výuka v Slovenskom jazyku prebieha 30 minút denne počas hodiny komunikácie pre triedy s vekovým priemerom 4 roky a 45 minút denne pre deti s vekovým priemerom 5 rokov ako súčasť predškolskej prípravy.

Trilingválna trieda má troch lektorov (Anglický, Slovenský a Čínsky alebo Španielsky). Quadrilingválna trieda má štyroch lektorov (Španielsky, Anglický, Čínsky a Slovenský). Zahraniční lektori prichádzajú na Slovensko na obdobie jedného až dvoch rokov a preto má každé dieťa možnosť spoznať viacerých učiteľov z rôznorodých krajín, vnímať odlišnosť kultúr, spoznávať unikáty vzdelávacieho prístupu a stávať sa komunikatívnejším a otvorenejším voči vonkajšiemu svetu. Deti budú poznať etické zásady rôznych krajín, prirodzene ich používať a zvyšovať si tak mieru tolerantnosti a rozhľadu.


espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

  • +421 917 025 025 - recepcia
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás