Denný Harmonogram

DENNÝ HARMONOGRAM MATERSKEJ ŠKOLY ESPANIA

Rodičia v MŠ Espania dostávajú od lektorov denný report v ktorom je uvedený presný rozpis činností z daného dňa. Rodičia tak môžu jednoducho nadviazať na preberané témy aj v domácom prostredí. Okrem denného reportu dostávajú rodičia týždenné správy, ktoré monitorujú celkový prehľad minulého a nasledovného týždňa, čo zažili, čo ich čaká, aké eventy sa plánujú a osnovy jednotlivých predmetov.

 1. Denný harmonogram, informujúci o programe každého dňa v týždni a hraciu triedu je umiestnený vo vstupnej časti materskej školy Espania, a je aktualizovaný podľa zmien zvyčajne však 1 x ročne.
 2. Športový program – informujúci o rozpise športových aktivít je umiestnený vedľa denného harmonogramu a je aktualizovaný každý pol rok.
 3. Týždenný plán – informujúci o špeciálnych aktivitách, záujmových činnostiach, eventoch, exkurziách, je umiestnený na ceremony tabuli a tiež v týždenných reportoch pre rodičov. Z bezpečnostných dôvodov nie je umiestňovaný na facebookovú stránku škôlky.
 4. Informácie o denných aktivitách detí sú poskytované formou denných reportov pre každé dieťa individuálne.
 5. Mená lektorov, športových učiteľov, učiteľov hudby pre danú triedu a ich vzdelanie a špecializácia je umiestnená na kartičkách vo vstupnej časti materskej školy Espania.
 6. Dôležité správy, oznamy, dotazníky alebo zmeny ohľadom harmonogramu detí sú zasielané na e-mailovú adresu rodiča alebo odovzdávané v písomnej forme osobne pri prevzatí dieťaťa.
 7. Na recepcii materskej školy rodičia získajú informácie a oznamy:
  • školských akciách, atrakciách a zmenách
  • fungovaní počas štátnych sviatkov,
  • zastupovaní lektora (v čase jeho dovolenky)
  • zmenách v harmonograme
  • termínoch rodičovských stretnutí s riaditeľkou školy
 8. Jedálny lístok, fotografie detí, videá a rôzne novinky z materskej školy si rodičia nájdu na facebookovej stránke Espania. ( LINK )

SKUPINY B Harmonogram deti 4.5 - 7 rokov
7:30 to 8:30 Raňajky
8:15 to 8:25 Ranná gymnastika
8:30 to 9:15 Prvá vyučovacia hodina v tematickej učebni
9:15 to 10:00 Druhá vyučovacia hodina v tematickej učebni
10:00 to 10:15 Desiata a nápoje
10:15 to 11.15 Hry vonku/externá hodina hudby (2X)
11:15 - 12:00 Hry vonku/tematická hodina v prípade zlého počasia
12:00 to 12:30 Obed
12:30 to 13:00 Komunikácia
13:00 - 13:20 Rozprávka v cudzom jazyku
13:20 to 14:00 Profesionálna športová hodina (3x)/Tretia vyučovacia hodina v tematickej učebni
14:15 to 15:00 Profesionálna športová hodina (3x)/Štvrtá vyučovacia hodina v tematickej učebni
14:55 to 15:00 Nápoje/Ovocie
15:00 to 15:25 Aplikovaná matematika/hudobná
15:25 to 15:45 Aplikovaná geometria/hudobná
15:45 to 16:00 Snack a nápoje
16:00 to 17:00 Hry v exteriéry alebo interiéry
17:00 to 18:00 Vyzdvihovanie detí
SKUPINY S Harmonogram deti 2.5 - 4.5 rokov
7:30 to 8:30 Raňajky
8:15 to 8:25 Ranná gymnastika
8:30 to 9:05 Prvá hracia hodina v tematickej učebni
9:15 to 9:45 Druhá hracia hodina v tematickej učebni
9:45 to 10:00 Desiata a nápoje
10:15 to 10:45 Hry vonku/externá hodina hudby
10:45 to 11:15 Hry vonku/tematická hodina v prípade zlého počasia
11:30 to 12:00 Obed
12:00 to 14:00 Spánok/pre deti ktoré nespia program so skupinou B
14.00 to 14:10 Nápoje/Ovocie
14:15 to 15:00 Tretia hracia hodina v tematickej učebni
15:00 to 15.15 Snack a nápoje
15:15 to 16:00 Profesionálna športová hodina (3x) / Štvrtá hracia hodina v tematickej učebni
16:00 to 17:00 Hry v exteriéry alebo interiéry
17:00 to 18:00 Vyzdvihovanie detí
SKUPINY N Harmonogram deti do 1.5 až 2.5 rokov
7:30 to 8:15 Raňajky
8:15 to 8:25 Ranná masáž tela
8:30 to 9:00 Prvá hracia téma v tematickej učebni
9:15 to 9:45 Druhá hracia téma v tematickej učebni
9:45 to 10:00 Hygiena, nápoje
10:15 to 10:50 Hry v exteriéry
11:10 to 11:30 Obed
11:30 to 14:00 Spánok
14:00 to 14:15 Prebúdzanie sa, nápoj
14:15 to 14:45 Kŕmenie detí - snack
14:45 to 15.15 Tretia hracia téma v tematickej učebni
15:15 to 15:25 Hygiena, nápoje
15:25 to 16:00 Štvrtá hracia téma v tematickej učebni
16:00 to 16:30 Skorá večera
16:00 to 18:00 Vyzdvihovanie detí
espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

 • +421 917 304 304
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás